Najčešće postavljana pitanja

Da li mi je potreban knjigovođa ako sam paušalac?

Ne, paušalno oporezovane preduzetničke radnje nisu u obavezi da vode poslovne knjige, pa im samim tim, u teoriji, nije potreban ni knjigovođa. Međutim, u praksi je slučaj da se paušalci u najvećem broju odluče za angažovanje knjigovođe koji će im na mesečnom nivou pripremati naloge za uplatu poreza i doprinosa, informisati ih o zakonskim izmenama i komunicirati sa državnim ustanovama.

Da li moram da imam neko predznanje iz oblasti administracije da bih otvorio firmu?

Apsolutno ne. Sasvim je dovoljno da baratate znanjima iz oblasti kojom želite da se bavite. U sve što bi trebalo da znate o administrativnim poslovima, pripremi dokumentacije i vašim mesečnim obavezama ćemo vas mi uputiti.

Da li naplaćujete izradu završnog racuna?

Našim klijentima sa kojima imamo Ugovor o saradnji ne naplaćujemo izradu završnog racuna. Ali ukoliko niste naš klijent, a iz nekog razloga vam je potrebna samo izrada završnog računa, u tom nslučaju tu uslugu naplaćujemo.

Koja je cena vaših usluga?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od niza faktora: od pravne forme firme, od obima posla, od toga da li je firma razrađena i posluje već neko vreme ili je na samom pocetku, da li je u sistemu PDV-a ili ne itd. Trudimo se da u obzir uzmemo sve parametre kako bi cena koju formiramo, već na prvom sastanku sa vama, bila prihvatljiva, a za koju dobijate najviši kvalitet usluge.

Da li radite obračun poreza na dohodak građana, za fizička lica?

Da. Sva fizička lica koja ostvaruju promet od izdavanja nekretnina, ili im je potrebno poslati godišnju prijavu za utvrđivanje poreza na dohodak građana, kod nas mogu dobiti navedenu uslugu. Jedini preduslov je da imaju elektronski potpis.

Da li moram da imam elektronski potpis ako otvaram firmu?

Da. Elektronski potpis je neophodan i bez njega je nemoguće komunicirati sa drzavnim
institucijama

Da li sam u obavezi da plaćam Eko taksu?

Da. Sva pravna lica su u obavezi da plaćaju Eko taksu, čiji iznos zavisi od toga u koju kategoriju
zagađivača životne sredine spada delatnost kojom se bavite.

Koliko često bi trebalo da dostavljam dokumentaciju?

Frekvencija dostavljanja dokumentacije u velikoj meri zavisi od veličine firme, od toga da li ste u sistemu PDV-a ili ne, i ako jeste, da li ste mesečni ili tromesečni obveznik. Optimalni ritam kom težimo i koji se trudimo da uspostavimo sa klijentima jeste jednom nedeljno, kako bi se obezbedio kontinuitet praćenja poslovanja.

Da li vi pratite zakon umesto nas?

Mi pratimo sve zakone koji se tiču poreza i računovodstva, ali zakonske odredbe koje se tiču vaše oblasti poslovanja bi trebalo vi da pratite. Na vaš zahtev, mi svakako mozemo i u tome da Vam pomognemo, kako biste došli do informacija koje su vam potrebne.

Šta su obaveze preduzetnika, kao klijenta knjigovodstvene agencije?
Ono na čemu mi instistiramo sa našim klijentima jeste da se pre nego što nešto urade, prvo posavetuju sa nama, oko pravilnosti samog procesa. Kada se takav režim rada uspostavi, jedina obaveza je redovno dostavljanje dokumentacije.
Da li vam moram dostaviti originalna dokumenta ili to mogu biti i kopije?

Originalna dokumentacija se mora čuvati na jednom mestu, ili kod vas ili kod nas. Ukoliko se na početku saradnje dogovorimo da originale čuva klijent, nama se na knjiženje mogu donositi i kopije originalnih dokumenata.

Da li knjigovođa mora znati sve o poslovnoj delatnosti klijenta kog vodi?

Ne. Nije moguće znati sve iz svih oblasti poslovanja. Ali knjigovođa mora da zna kako da u najkraćem roku obezbedi informaciju koja je klijentu potrebna, bez obzira na to čime se klijent bavi.

Da li dodatno naplaćujete vanredne usluge?

Ne. U cenu koju definišemo ugovorom, naši klijenti imaju uključene i sve vanredne zahteve.

Da li ste u stanju da hitno odgovorite na naš zahtev?

Da, trudimo se da to bude tako. Gledamo da u najkraćem roku odgovorimo na pitanje, pronađemo informaciju, pošaljemo traženi izveštaj ili podatak i odgovorimo na hitne potrebe klijenata.