ŠIFRA DELATNOSTI

Dec 19, 2021D.O.O., Knjigovodstvo, Najnovije, Paušal, Preduzetništvo

Šifra delatnosti određuje se prilikom otvaranja preduzetničke radnje ili doo, ili prilikom promene podataka, i ona se prijavljuje APR-u. Bilo da osnivate preduzetničku radnju ili doo, možete izabrati samo jednu šifru pretežne delatnosti, a to je šifra delatnosti od koje ćete ostvarivati najviše prihoda.

Pored te šifre delatnosti, možete se baviti i drugim delatnostima koje nisu Zakonom zabranjene.

Kako odabrati adekvatnu šifru delatnosti?

Sve šifre delatnosti su navedene u Uredbi o klasifikaciji delatnosti, i sastoje se iz četiri cifre, od kojih prve dve označavaju oblast, treća granu, a četvrta grupu delatnosti.

Takođe, bitno je da naglasimo da šifra delatnosti kod paušalca jeste jedan od kriterijuma koji određuje visinu poreza i doprinosa.

Treba imati u vidu da od svih ovih šifara delatnosti, samo neke mogu biti paušalno oporezovane. Šta to znači: znači da paušalna radnja koja ne prelazi 6.000.000,00rsd prometa godišnje i nema obavezu vođenja poslovnih knjiga, samim tim nema obavezu pravdanja podizanja novčanih sredstava sa poslovnog računa, može biti osnovana kao paušalac samo ako šifra delatnosti spada u kategoriju šifara koje mogu biti paušalno oporezovane (Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje).

Što se tiče samog odabira adekvatne šifre za delatnost kojom planirate da se bavite, kontaktirajte nas da zajedno dođemo do najadekvatnijeg rešenja za vaše poslovanje.