Otvaranje firme

Nov 30, 2021Preduzetništvo

     Najčešća dilema sa kojom se naši klijenti u praksi susreću, a tiče se samog osnivanja firme jeste izbor pravne forme: doo ili preduzetnička radnja?

Tu ne postoji univerzalan odgovor, i mnogo faktora utiče na sam izbor adekvatne pravne forme za posao kojim želite da se bavite.

Prva i osnovna razlika između doo i preduzetničke radnje je ta što se preduzetnička radnja vrlo jednostavno i otvara i zatvara, dok je za doo malo složenija procedura oko otvaranja, a dosta složenija kod zatvaranja.

Preduzetnička radnja

Mi za sam početak obavljanja delatnosti uglavnom preporučujemo preduzetničku radnju, koja, ukoliko posao u nekom trenutku bude zahtevao, može da se preregistruje u doo. Dok doo ne može da se preregistruje u preduzetnika.

Kada pričamo o preduzetnicima, postoje preduzetnici knjigaši i preduzetnici paušalci. Postoje delatnosti koje mogu da se registruju kao paušalne radnje (to su delatnosti koje ne podrazumevaju trgovinu; trgovina nikada ne može biti paušalno oporezovana),  što znači da nisu u obavezi da vode poslovne knjige, nisu u obavezi da pravdaju podizanje gotovine sa računa, plaćaju porez i doprinose po rešenju, jedni uslov koji imaju je da u toku kalendarske godine ne pređu promet od 6.000.000,00rsd, jer u tom slučaju stiču obavezu vođenja poslovnih knjiga. Paušalna radnja je najbolje rešenje u slučaju ostvarivanja veće dobiti.

Što se tiče preduzetnika knjigaša, oni su u obavezi da vode poslovne knjige, mogu biti u sistemu PDV-a,i oni su pogodni za bilo kakvu vrstu trgovine. Porez i doprinose plaćaju na osnovu ostvarene dobiti, ili se mogu opredeliti za ličnu zaradu, i plaćati pripadajuće doprinose za tu vrstu zarade. Ukoliko preduzetnik knjigaš ostvaruje veliku dobit, u tom slučaju je bolje da se opredeli za ličnu zaradu.

Ono što je mozda najvažnije naglasiti je da preduzetnik za obaveze firme garantuje svom svojom ličnom imovinom.

Doo (društva sa ograničenom odgovornošću)

Doo je za razliku od preduzetničke radnje, malo složeniji prilikom osnivanja. Ali recimo, kod doo se za poslovanje firme garantuje samo imovinom firme. Doo je naravno u obavezi da vodi poslovne knjige, može biti u sistemu PDV-a i može imati više vlasnika. Jedino što je zatvaranje doo izuzetno složena, dugotrajna i prilično skupa procedura.

Ulazak u svet preduzetništva je izazovan i može probuditi veliki broj različitih dilema. U tom procesu će vam biti potrebna sva pomoć do koje možete da dođete. Agencija Filia ima bogato iskustvo u radu sa preduzetnicima koji tek ulaze u svet biznisa, pa nas kontaktirajte kako bismo vam pomogli da dođete do najboljeg rešenja za izazove koji su pred vama.